Blære Multicenter

Blære multicenter samarbejder med Houmann Malerfirma.

Opførelsen af Blære multicenter og hal skrider planmæssigt frem.  Bag skolen i Blære opfører lokale kræfter et moderne center til idræt og kultur.

Houmann Malerfirma leverer materialer som spartel og maling til projektet. Men ud over samhandlen yder malerfirmaet tekniks viden og gratis lån af maskiner til de mange frivillige der skal stå for selve spartel- og maler arbejdet.

Malerfirmaet Houmann der har indgået aftalen med folkene bag projektet siger- ”Vi har solgt materialer til projektet, men ville gerne støtte op om de mange frivillige der nu skal i gang med selve arbejdet. For at gøre deres arbejde nemmere stiller Houmann Malerfirma spartel sprøjte maskine og giraf slibere gratis til rådighed”.

Houmann Malerfirma regner med at skulle forbi løbende med materialer og her vil de mange frivillige have mulighed for at få hjælp med tekniske spørgsmål mm.

”Vi har mange gode malere i vores firma, som kunne male ude i Blære- siger Houmann Malerfirma og fortsætter ”og disse mennesker vil vi gerne hjælpe med at få lavet et flot multicenter”

Houmann Malerfirma er placeret i Års og har malerfirma. Samt lagersalg

Se mere på www.houmannmalerfirma.dk

Fakta om Blære Multihus

Projekt “Blære Multicenter” omfatter etablering af et nyt idræts- og motions- og erhvervscenter og placeres i forbindelse med det eksisterende udendørs aktivitets område, som indeholder naturlegeplads, multibane, strandhåndboldbane, krolfbane, petanque, krocketbaner, udendørs fod/håndboldbane samt bålplads og shelter. Blære Skole er beliggende i umiddelbar nærhed.

Vision for projektet:

Visionen er at skabe et område*, hvor det er attraktivt at bo, leve og udvikle sig i, såvel for den enkelte, familien samt for områdets erhvervsliv. Et område, hvor fællesskabet er drivkraften for individets og områdets videre udvikling og er med til at skabe sammenhængskraft i områdets små landsbyer.

*Området: Den nordøstlige del af Vesthimmerlands Kommune består af et stort opland med mange små landsbyer – Gundersted, Skørbæk, Ejdrup, Halkær, Vegger, Skivum, Blære og Giver, samlet kaldet Ådalsbyerne og som samles omkring den lokale folkeskole i Blære og det lokale kultur- og fritidsliv.

Formålet med projektet er-

at skabe faciliteter såvel udendørs som indendørs, der giver beboerne i området mulighed for at forbedre deres sundhedstilstand og dermed mulighed for at tage ansvar for eget helbred (KL’s mål i 2022)

at få mulighed for at give de nuværende aktiviteter, som gymnastik, folkedans og moderne dans, bedre faciliteter. Derudover at udvide de idrætslige faciliteter og at gøre dem mere attraktive for flere i lokalområdet og dermed opnår, at flere beboere vil blive fysisk aktive.

at skabe faciliteter for møde og kursusvirksomhed for lokale virksomheder, som derigennem får mulighed for videndeling og ideudvikling.

at skabe rum for udvikling af teater og kulturliv og  etablere et sted til information om områdets natur, kulturhistorie og faciliteter. På www.blaere.dk kan projektet følges med løbende opdateringer.