Garantiordning

Det forpligter at yde kvalitet.

Houmann Malerfirma A/S er medlem af Danske Malermestre og er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Hvis du har brug for mere information kan du læse mere om garantiordningen på Danske Malermestres hjemmeside.

Klik her hvis du vil læse mere om garantiordningen på Danske Malermestres hjemmeside.